เข้าสู่หน้าเว็บแบบปกติ
 
Giffarine - Official

สนับสนุนกิจกรรม เพื่อสาธารณ-ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ

อาทิ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สภากาชาดไทย, สภาสตรีแห่งชาติ, โครงการหัวใจสีขาวร่วมรณรงค์ต้านภัยเอดส์, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, มูลนิธิโรคหูแห่งประเทศไทย, มูลนิธิแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง, สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว, มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด, มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ, มูลนิธิบ้านสงเคราะห์ สัตว์พิการและสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เป็นต้น


สมัครเป็นสมาชิก Giff Club

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่า

กิฟฟารีนใกล้บ้านคุณ

ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนที่ชื่นชอบได้ ใกล้บ้านของท่านเอง

สมัครเป็นสมาชิก กิฟฟารีน

ค้นหาชีวิตที่เพียบพร้อม และสิทธิประโยชน์ มากมาย


E-Newsletters

ต้องการอัพเดทข้อมูลโปรโมชั่นของกิฟฟารีนก่อนใคร
รับข่าวสารจากเรา เพียงแค่ใส่ข้อมูลติดต่อของท่านด้านล่าง

Email Address

*ถ้าต้องการยกเลิกรับข่าวสาร กรุณากดที่ "Unsubscribe"

Follow us

ติดตามเราได้ที่

Like us on Facebook

ติดตามความเคลื่อนไหว
ของกิฟฟารีน

Copyright@2015 by Giffarine Thailand. All rights reserved