คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ

A : ตาม พรบ. ขายตรงและตลาดแบบตรง สมาชิกบริษัทขายตรงทุกบริษัทสามารถลาออกจากการเป็นนักธุรกิจ และสมาชิกได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการลาออก ทั้งรหัส และจากเงื่อนไขของ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด หากท่านมีความประสงค์จะสมัครใหม่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
     1. สมาชิกระดับสตาร์-บรอนซ์สตาร์ : หากต้องการลาออกจากรหัสเดิมจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่รหัสสมาชิกนั้นมีการสั่งซื้อล่าสุด)
     2. สมาชิกระดับซิลเวอร์สตาร์-โกลด์สตาร์ : หากต้องการลาออกจากรหัสเดิมจะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่รหัสสมาชิกนั้นมีการสั่งซื้อล่าสุด)
     3. สมาชิกระดับเมอร์คิวรี่ขึ้นไป : หากต้องการลาออกจากรหัสเดิม จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ตลอดไป 

A : ในเบื้องต้นหากพบอาการแพ้สินค้า ให้หยุดใช้ทันที ซึ่งสมาชิกสามารถนำสินค้าที่แพ้พร้อมใบเสร็จ ติดต่อศูนย์บริการที่ซื้อสินค้า กรณีมีอาการรุนแรง เช่น ผื่นแดง คัน หากต้องการรักษา บริษัทฯ สามารถส่งตัวผู้ที่มีอาการแพ้ไปตรวจรักษาโดยคลีนิกที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าได้ที่ศูนย์ธุรกิจที่ท่านซื้อสินค้ามา

A : สมาชิกกิฟฟารีน สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
     1. สินค้ายังอยู่ในสภาพดีและยังไม่ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์
     2. นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง โดยต้องติดต่อเปลี่ยนคืน ณ ศูนย์บริการสาขาที่ออกใบเสร็จเท่านั้น
     3. การเปลี่ยนสินค้าที่ปรากฏในใบเสร็จ สามารถเปลี่ยนคืนได้ครั้งเดียว
* เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งไว้ในเอกสารชุดสมัครสมาชิก 

A : ประกันอุบัติเหตุรูปแบบรายเดือน คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตหริอสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 120,000 – 320,000 บาท (ตามตำแหน่ง) โดยสมาชิกจะต้องมีการรักษายอด (ตามตำแหน่ง)ในแต่ละเดือน เพื่อรับการคุ้มครอง

A : Upline คือ ผู้แนะนำ ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในธุรกิจกิฟฟารีน เพราะจะเป็นผู้แนะนำวิธีทำงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนให้ท่านได้รู้จัก
      ดังนั้น การพิจารณาเลือกผู้แนะนำของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อท่านเลือกผู้แนะนำแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผู้แนะนำได้
      Downline คือ ผู้ที่สมาชิกหรือนักธุรกิจได้ไปแนะนำและสมัครเป็นสมาชิกต่อจากสมาชิกหรือนักธุรกิจผู้นั้น 

A : รายได้จำนวนมากที่นักธุรกิจกิฟฟารีนได้รับนั้นมาจากส่วนแบ่งการตลาดที่กิฟฟารีนไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีก เพราะฉะนั้น เงินจำนวนนี้จะถูกนำมาปันผลคืนกลับสู่นักธุรกิจกิฟฟารีนประมาณ 45-50% ซึ่งสูงสุดในกลุ่มบริษัทขายตรงทั้งหมด
      โดยสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ กิฟฟารีนมีสินค้าคุณภาพดี และราคาไม่แตกต่างกับสินค้าในช่องทางค้าปลีก ดังนี้นสมาชิกกิฟฟารีนทุกคนสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดี ในราคาไม่สูง และได้เงินปันผลกลับคืน 

A : กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของเรา โดยทันทีที่เราได้ส่งต่อแนวคิดทางธุรกิจและความประทับใจในตัวสินค้า ไปยังบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคย เครือข่ายนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งอาจเริ่มจากคนเพียง 2-3 คนเท่านั้น และต่อจากนี้ไปเครือข่ายจะเติบโตทวีคูณ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องชักชวนคนจำนวนมาก แต่ดูแลและสร้างแนวคิดของเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจเป็นลำดับขั้น จุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจะสามารถขยายผลให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล และความสำเร็จแก่ผู้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ
      เมื่อท่านได้รับเชิญเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีน และมีการเชิญบุคคลอื่นต่อ ทุกๆคนในเครือข่ายจะมีสมาชิกภาพตลอดชีวิต ไม่ต้องต่ออายุ และอยู่ในเครือข่ายตลอดไป สิ่งเหล่านี้เป็นจุดโดดเด่นที่สุดของกิฟฟารีน 

A : กิฟฟารีนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันจากบริษัทที่ท่านเป็นทั้งเจ้าของสินค้าและเจ้าของธุรกิจ ซี่งจะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดประมาณ 45-50% โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของกิฟฟารีน ที่เปรียบเสมือนบริษัทแม่และตัวท่านเป็นเสมือนบริษัทลูก
      กิฟฟารีนมีจุดโดดเด่นไม่เหมือนใคร คือ เมื่อท่านสร้างเครือข่ายผู้บริโภค หรือชวนคนต่อๆไป ทุกๆคนจะมีสมาชิกภาพตลอดชีวิต ซึ่งทำให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคตลอดไป โดยไม่มีการตัดใครออกจากเครือข่ายของท่าน
      นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ จะคอยสร้างระบบช่วยเหลือและสนับสนุนให้ท่านเติบโตและมีผลกำไรมากที่สุด ดังนี้นักธุรกิจกิฟฟารีนจึงมีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความเสี่ยง สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีความมั่นคงในระยะยาวจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในธุรกิจกิฟฟารีน
      รายได้จากธุรกิจกิฟฟารีนของท่านเกิดจาก ทุกๆคนในเครือข่าย ที่ได้ซื้อสินค้าใช้ โดยบริษัทฯจะมอบเม็ดเงินที่ไม่ต้องเสียในส่วนแบ่งทางการตลาดในระบบค้าปลีก ค้าส่ง กลับเป็นเงินปันผลซึ่งจะเป็นรายได้ให้กับนักธุรกิจและสมาชิกกิฟฟารีน ด้วยความยุติธรรม 

A : กิฟฟารีน จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบการตลาดแบบขายตรง การสั่งซื้อสินค้าจึงจะต้องผ่านระบบขายตรงโดยรูปแบบสมาชิก เพื่อสามารถสั่งซื้อสินค้าด้วย โดยค่าชุดสมัคร 180 บาทนั้น ท่านจะเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุ และสามารถซื้อสินค้ากิฟฟารีนด้วยส่วนลดทันที 25%
      การสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านนักธุรกิจกิฟฟารีน หรือกรณีอยู่ในพื้นที่ที่มีบริการเดลิเวอรี่ สามารถสมัครผ่านช่องทางเดลิเวอรี่พร้อมกับการสั่งซื้อสินค้าในครั้งแรก หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์(ต้องการสมัครสมาชิก คลิ๊ก) การสมัครสมาชิกกิฟฟารีน ท่านสามารถสมัครได้โดยยังไม่มีผู้แนะนำ ซึ่งท่านสามารถเลือกผู้แนะนำที่ท่านพึงพอใจ ได้ในอนาคต

A : หากท่านเป็นสมาชิกของกิฟฟารีนอยู่แล้ว สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 3 วิธี
      1. ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์ธุรกิจทุกสาขา
      2. สั่งซื้อผ่านบริการจัดส่งแบบเดลิเวอรี่ (Giffarine Delivery)
      – กรุงเทพและปริมณฑล สามารถโทรสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบพื้นที่จัดส่งได้ที่ศูนย์เดลิเวอรี่ โทร.0-2619-5222
โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง * พิเศษ เมื่อสินค้าครบ 1,500 PV จะบริการจัดส่งฟรีในวันรุ่งขึ้น 
      – ต่างจังหวัด สามารถโทรสั่งซื้อสินค้าผ่านศูนย์ธุรกิจ ที่มีบริการเดลิเวอรี่ (ให้บริการจัดส่งระยะทาง 10-15 กม. จากศูนย์กิฟฟารีนที่ให้บริการ) >>> ตรวจสอบศูนย์ที่ห้บริการเดลิเวอรี่
      3. สั่งซื้อสินค้าผ่าระบบออนไลน์ได้ที่ www.giffarineshopping.com ซึ่งจะบริการจัดส่งในรูปแบบไปรษณีย์ EMS
หากท่านยังไม่มีรหัสสมาชิก ทางบริษัทแนะนำให้สมัครสมาชิกก่อนเพื่อซื้อสินค้า โดยท่านจะได้รับส่วนลด 25%

A : บริษัทกิฟฟารีน ฯ มีสินค้ากว่า 2,000 รายการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ กิฟฟารีนมีโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นของตนเอง จึงทำให้สามารถควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบมาจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยที่ได้มาตรฐานรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งควบคุมโดยแพทย์และเภสัชกร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน อันเป็นที่ยอมรับ มากกว่า 33 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้กลไกการตั้งราคาที่เหมาะสม จึงทำให้สินค้ากิฟฟารีนเป็นสินค้าคุณภาพที่มีราคาสมเหตุสมผล ผู้บริโภคทั่วไปจึงสามารถซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำได้อย่างสบายใจ