แผนการทำงานและผลประโยชน์

ทำธุรกิจกิฟฟารีน … เริ่มต้นได้ไม่ยาก

บริษัทแม่ คือ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
เป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคง โดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆ

ด้วยโครงสร้างของกิฟฟารีน เรามุ่งเห็นให้ทุกท่านก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทของตัวท่านเองโดยตัวท่านจะเป็นเสมือนเจ้าของบริษัทลูก ซึ่งจะมีบริษัทแม่ คือ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัดเป็นผู้ลงทุน และสนับสนุนให้บริษัทของท่านเติบโตมั่นคงโดยไม่ต้องลงทุนและปราศจากความเสี่ยงใดๆ

เมื่อทุกท่านสมัครเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเรา

ท่านจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่คนไทย ทุกคนสามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้อย่างมีความสุข ด้วยราคาที่ครอบคลุมหลากหลายความต้องการของผู้บริโภค

เริ่มต้นงานง่ายๆของท่าน ด้วยการก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างและดูแลบริษัทของท่านเอง งานของท่านมีเพียงการเชิญคนที่ท่านรักมาร่วมสมัครเป็นเจ้าของ กิฟฟารีนเช่นกันกับท่าน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของ และเลือกวิถีชีวิตของเราเองตามความต้องการว่า ต้องการเป็นเจ้าของกิฟฟารีนหรือบริโภคสินค้าเพียงอย่างเดียว หรือสร้างธุรกิจด้วยการไปเชิญคนที่เรารักมาสร้างธุรกิจด้วยวิธีเดียวกัน

เมื่อท่านร่วมเดินทางกับเรา และสร้างธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และวิธีการที่ถูกต้อง บริษัทของท่านจะเติบโตเคียงคู่กับ บริษัทแม่ มีคนที่บริโภคสินค้าในเครือข่ายตลอดไป

ความสำเร็จของท่านจึงเป็นเสมือนทุกท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า และเจ้าของสินค้าของตัวท่านและครอบครัวอย่างแท้จริงตลอดไป

เราจะเอื้อมแตะขอบฟ้าไปด้วยกัน


มรดกทางธุรกิจ อย่างแท้จริงที่ท่านสามารถส่งต่อให้
แก่ทายาทในอนาคตได้อีกด้วย

ที่กิฟฟารีน … เราสัญญาว่า จะทำให้ทุกท่าน ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างและได้มีโอกาสสร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของเป็นสมบัติ และกิจการแท้จริงของครอบครัว โดยไม่ต้องลงทุน และไม่มีความเสี่ยง …

การทำธุรกิจกิฟฟารีน เริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยค่าสมัครเพียง 180 บาท ตลอดชีพ พร้อมสิทธิส่วนลด 25% ในการซื้อสินค้า จากนั้นเพียงแค่บอกเล่าความประทับ ใจในตัวสินค้าที่ใช้ให้คนรอบข้างฟัง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภค ให้เกิดการซื้อสินค้า ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

ด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทน Stair Step + Unilevel ที่มีเอกลักษณ์ มีระบบชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่ากับความทุ่มเท สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงได้อย่าง ยั่งยืน จะสร้างรายได้ให้คุณตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มทำงาน และจะมากขึ้นอย่างมั่นคงและ ยั่งยืนหากตั้งใจจริง

โครงสร้างธุรกิจที่มั่นคงของท่านจะเกิดขึ้นจาก …

1

เมื่อท่านเชิญคนมาอยู่ในเครือข่าย ทุกๆคนจะเป็น เจ้าของกิฟฟารีน และอยู่ในเครือข่ายของท่านตลอดไป

เนื่องจากสมัครแล้วจะมีสมาชิกภาพตลอดชีพ คนในเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นเสมอโดยไม่ลดลง เนื่องจากไม่ต้องต่ออายุและไม่มีการตัดใครออกจากเครือข่าย

คุณภาพของสินค้าและราคาที่จับต้องได้

ทุกคนในเครือข่ายจะมีการบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยคุณภาพของสินค้าและราคาที่จับต้องได้

2

3

ระบบสนับสนุนทางการตลาดแบบ 360 องศา

กิฟฟารีนมีระบบสนับสนุนทางการตลาดแบบ 360องศาใช้ทุกกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร เพื่อให้นักธุรกิจทำงานง่าย มีต้นทุนต่ำ ผู้บริโภคยอมรับ และได้รับบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึง

รายได้ของท่าน … เกิดจากการบริโภคสินค้าของทุกคนในเครือข่าย

ซึ่งมีราคาไม่แตกต่างจากสินค้าในระดับคุณภาพเดียวกันที่วางจำหน่ายในช่องทางค้าปลีก โดยบริษัทฯ จะนำส่วนแบ่งทาง การตลาดจากการจำหน่ายสินค้าของท่าน ซึ่งไม่ต้องสูญเสียไปในช่องทางค้าปลีก คิดเป็นประมาณ 45% ของยอดขาย ปันผลคืนกลับมาให้กับทุกท่าน ซึ่งเป็นเสมือนบริษัทลูกผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคเป็น รายได้ที่มั่นคงไม่รู้จบ เป็นอิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางเวลา และความสำเร็จ สำหรับผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายให้เติบโตได้อย่างแท้จริง

กิฟฟารีนมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนับแสนคน และทวีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือบทพิสูจน์ความเป็นไปได้จริงของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีน และที่สำคัญที่สุดคือ ตำแหน่งทางธุรกิจและเครือข่ายผู้บริโภคที่ท่านสร้างขึ้น ถือเป็น “มรดกทางธุรกิจ” อย่างแท้จริงที่ ท่านสามารถส่งต่อให้แก่ทายาทในอนาคตอีกด้วย

4

วันนี้ เรามีผลประกอบการกว่า 87,329 ล้านบาท และมอบรายได้ให้แก่นักธุรกิจไปแล้วกว่า 39,072 ล้านบาท มีผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นของเรา กว่า 7,900,000 คน ทุกย่างก้าวที่เติบใหญ่ของทุกท่าน กิฟฟารีนตั้งใจที่จะสร้าง “ความง่าย” ให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร่วมประสบความสำเร็จไปกับเรา…