กิฟฟารีนคืออะไร

ทุกครั้งที่คุณใช้กิฟฟารีน นั่นคือ ความรับผิดชอบของเรา …
ทุกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในกิฟฟารีน นั่นคือ ความภูมิใจของเรา…

กิฟฟารีนมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ด้วยเงินลงทุนสูงถึงกว่า 1,000 ล้านบาท 
เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุด รวมไปถึงสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้เองอีกด้วย

เราเชื่อมั่นว่า…ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นคือความหวังของนักธุรกิจ และคือคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
กิฟฟารีนจึงรับประกันความพึงพอใจและรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงและดีที่สุด
เต็มศักยภาพของเรา เสมอมาและตลอดไป

กว่า 25 ปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ของเรา … เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทย ที่ต้องการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์

สร้างสรรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และถึงพร้อมด้วยคุณภาพสูงสุด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา กิฟฟารีน … เติบโตด้วยหลักการที่มั่นคงและชัดเจน ที่จะสร้างเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิฟฟารีน ผลประกอบการรวมกว่า 87,329 ล้านบาท คงไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญเท่ากับเราได้สร้างรายได้กว่า 39,072 ล้านบาท ให้กับหลายครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุข และกำลังใจในการดำเนินชีวิต… และนี่คือ ความสุขที่แท้จริงของพวกเราทุกคนในกิฟฟารีน 

ที่กิฟฟารีน …ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้
ด้วยข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 9 ประการ

โดยบริษัทฯ จะนำส่วนแบ่งทางการตลาดจากการจำหน่ายสินค้า ซึ่งไม่ต้องสูญเสียไปในช่องทางค้าปลีก ปันผลคืนกลับมาหาทุกคนที่อยู่ในโครงสร้างของเครือข่าย เป็นรายได้ที่มั่นคงไม่รู้จบ เป็นอิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางเวลา และความสำเร็จในผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายให้เติบโตได้อย่างแท้จริง

ความเข้าใจในหัวใจของคนไทย ทำให้ทุกคนในครอบครัวกิฟฟารีนทำงานด้วยความสุข ไม่มีการบีบบังคับหรือกดดันด้วยการลงทุนหรือการระดมทุน ที่อาจกลายเป็นบาดแผลของชีวิต

ที่กิฟฟารีน … ทุกคนเลือกได้ว่า วันนี้เราจะพอใจที่รายได้เท่าไหร่ ในเวลาและเงื่อนไขอย่างไร ด้วยความสุขและความอุ่นใจ … ที่สมาชิกกิฟฟารีนกว่า 7,900,000 คนได้เคยสัมผัสมา

ที่กิฟฟารีน …ไม่ว่าใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วย
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 9 ประการ