ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท
 • เป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นผู้ไม่ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
 • ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรสาขาให้ทำงานตามความเหมาะสม

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจสาขา

สวัสดิการ

 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่น
 • ที่พัก สำหรับพนักงานประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน
 • โบนัส (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ปรับเงินเดือน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล (บางตำแหน่ง)
 • สิทธิซื้อสินค้าของบริษัทในราคาต่ำกว่าทุน

(เป็นต้น)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท
 • เป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นผู้ไม่ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทนในการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
 • ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างถูกต้องในเวลาที่กำหนด
 • เสนอรายงานการปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ปรับเงินเดือน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุ  
 • ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล (บางตำแหน่ง)
 • สิทธิซื้อสินค้าของบริษัทในราคาต่ำกว่าทุน

(เป็นต้น)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท
 • เป็นผู้ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เป็นผู้ไม่ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทนในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานประจำที่คลังสินค้ากิฟฟารีน นวนคร (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)
 • เป็นพนักงานรายวัน 400.-/วัน ( ในช่วงทดลองงาน 119 วัน และเมื่อผ่านทดลองงาน จะปรับเป็นพนักงานรายเดือน )

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • งานคลังสินค้า และดูแล Stock สินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ปรับเงินเดือน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุ  
 • ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล (บางตำแหน่ง)
 • สิทธิซื้อสินค้าของบริษัทในราคาต่ำกว่าทุน
 • อาหารกลางวัน

(เป็นต้น)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถตามที่ขนส่งกำหนด(ใบขับขี่ ท2)
 • สามารถยกของหนักได้
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ไม่ปลอมแปลงวุฒิการศึกษา
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดและไม่มีประวัติอาชญากร

หน้าที่/ความรับผิดชอบ

 • ขับรถขนส่งสินค้าต่างจังหวัด

สวัสดิการ

 • โบนัส (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ปรับเงินเดือน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 10 วันทำงาน/ปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุ  
 • ประกันภัยอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล (บางตำแหน่ง)
 • สิทธิซื้อสินค้าของบริษัทในราคาต่ำกว่าทุน

(เป็นต้น)