โรงงาน

ผลิตภัณฑ์ คือ หัวใจสำคัญของธุรกิจ
เครือข่ายโรงงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รู้จัก “โรงงานกิฟฟารีน” ให้มากขึ้น

โรงงานกิฟฟารีน

ที่สุดเพื่อความเป็นเลิศ

โรงงานของกิฟฟารีนใช้งบลงทุนสูงถึง 800 ล้านบาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ออกแบบถูกต้องตามหลัก GMP ทั้งในด้านโครงสร้างและวัสดุที่ใช้  เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล “สามารถรองรับกำลังการผลิตได้ถึง 20,000,000 ชิ้น/เดือน รองรับยอดขายได้ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี” ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กิฟฟารีน

โรงงานของเรา

โรงงานของกิฟฟารีน
จึงเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจสูงสุด
ที่เรามอบให้แก่ผู้บริโภค

โรงงานของกิฟฟารีน ทำหน้าที่ผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และกลุ่มยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สปา และอโรมาเธอราพี ให้แก่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการกลาง หรือ Central Lab ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
โรงงานในกลุ่ม บริษัท กิฟฟารีน ประกอบไปด้วย 3 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
  2. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  3. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

โรงงานกิฟฟารีน

บ่งบอกถึงอะไร ?

  • โรงงานกิฟฟารีน เป็นการยืนยันถึงความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิฟฟารีน
  • เราสามารถคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสุดจากทั่วทุกมุมโลกผ่านกระบวนการผลิต อันทันสมัย ซึ่งควบคุมโดยแพทย์และเภสัชกร เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน
  • กิฟฟารีน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ของตลาด และไปถึงมือผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม
  • ห้องปฏิบัติการกลาง Central Lab ของกิฟฟารีน มีมาตรฐานรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 10725:2017 จึงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจในการศึกษา ดูงาน และสร้างความร่วมมือ จากภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ดังนั้นห้องปฏิบัติการกลางของกิฟฟารีนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน
  • โรงงานกิฟฟารีน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนไทย และสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียน ภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตต่อไป