โมเด็ม-ซิงค์ ขนาด 500 ซี.ซี.

โมเด็ม-ซิงค์ ขนาด 500 ซี.ซี.

รหัส 51615
ราคาเต็ม 1,050.00

จำนวน
รายการโปรด

รายละเอียด

โมลิบดินั่ม : เป็นธาตุอาหารจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดที่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด พืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ โมลิบดินั่มช่วยส่งเสริม ขบวนการสร้างและใช้ไนโตรเจน การสร้างปมของรากถั่ว การตรึง ไนโตรเจนจากอากาศ และการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนเพื่อให้อยู่ในรูป ที่พืชใช้งานได้ คุณสมบัติ : โมเด็ม - ซิงค์ คือ ธาตุโมลิบดินั่ม ความเข้มข้น 3% อยู่ในรูปคีเลทของเหลวใส มีความบริสุทธิ์สูงที่พืชสามารถดูดซึม ไปใช้ได้จริง สามารถดูดซึมผ่านผิวใบ หรือส่วนของลำต้นที่มีสีเขียว ได้ดี จึงสามารถผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ (Follar application) พ่นใส่ผล โดยตรง ผสมน้ำให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) การปลูกพืช โดย ไร้ดิน (Hydroponic) เพื่อให้โมลิบดินั่มกับพืชเวลาที่พืชขาด หรือ เพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะที่พืชต้องการโมลิบดินั่มเป็นพิเศษ ธาตุสังกะสี 1% สังกะสีจะช่วยในการยืดยอด กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนต่างๆได้

เลขที่ อย. / จดแจ้ง:

ปริมาณบรรจุ: 500.00 มิลลิลิตร

น้ำหนักรวม: 640.00 กรัม

จำนวน: 1 ชิ้น


วิธีใช้