โปรโมชั่น

โปรใหม่ !! "โปรตามใจ"

โปรใหม่ !! "โปรตามใจ"

รายละเอียดของโปรโมชั่น

แจ้งโปรใหม่ !! “โปรตามใจ” ซื้อครบ 2,000 พีวี/บิล ได้เลือกสินค้าฟรีเพิ่มตามใจ !! ในมูลค่า 200 บาท/ พีวี รายละเอียดการสั่งซื้อเพื่อรับโปร -มูลค่าของแถม 200 บาท คำนวณจากราคาสมาชิก และต้องเป็นสินค้าพีวีเต็มเท่านั้น (สินค้าพีวีเต็ม หมายถึง สินค้าที่มีจำนวนพีวี เท่ากับราคาสมาชิก) -หากสินค้าในตะกร้า มียอดครบตามเงื่อนไข (ซื้อ 2,000 พีวี + ฟรี 200 พีวี = 2,200 พีวี) ออเดอร์ของท่าน จะมีรายการ “ส่วนลด 200 บาท / 200 พีวี” เกิดเป็นส่วนลดในบิลอัตโนมัติ โดยยอด 200 พีวีของสินค้าแถมที่หักเป็นส่วนลด จะ